Påmelding til Fotball sesongen 2019

Påmelding til fotball sesongen 2019

Til foreldre/foresatte

Vi har startet planleggingen for neste sesong og trenger at dere melder på spillere til neste år.

Vi ber alle foreldre/foresatte som har barn/ungdom som ønsker å spille fotball, fylle ut skjema på denne linken: https://goo.gl/forms/rE3mUWp8occCSQDB2 innen 15. november 2018.

Når en melder seg på til fotball og skal delta på lag så regner en med at alle er med til sesongen er ferdig i oktober/november, slik at en slipper å trekke laget i løpet av sesongen og få mer kostnader opp mot kr 5000,-.

Det er viktig at barn og ungdom som nå er usikker meldes på slik at vi kan få mulighet til å gi et best mulig tilbud ut ifra antall påmeldte. Endelig frist får å takke nei til tilbudet som blir gitt er 15. februar. Ny sesong med lagene som blir i 2019 starter opp etter nyttår.

I noen årsklasser der vi i Eidfjord ikke kan gi tilbud vil vi gå i samarbeid med naboklubber og klubber på Voss får å gi et best mulig tilbud. Her vil hver enkelt få ta et standpunkt om dette er aktuelt når tilbudet foreligger.

Kort om ting vi skal delta på i løpet av 2019

Vøtracup:

Innendørs fotballturnering for aldersgruppen 7 – 14 år som vi arrangerer i idrettshallen, helgen 22. – 24. februar 2019. Sett av helgen sånn at vi kan stille med fullt lag i hver klasse.

Eidfjord Småbanecup

Vår egen cup arrangeres helgen 21. – 23 juni 2019. Sett av helgen allerede nå,

Klubbens dagKlubbens dag arrangeres medio november. Vi trenger noen foreldre som kan hjelpe til med praktiske ting til arrangementet.

Reise på cup med lagene i 2019

Styret i fotballgruppen ønsker at spillerne i Eidfjord skal få oppleve hvordan det er å reise på cup slik som spillerne som kommer til Eidfjord i juni får oppleve.

Vårspretten helgen 21. og 22. april

Ål cup medio august får lagene som ikke reiser til Norway Cup

Bulken cup ca 23. september

Vi leter etter en turnering som passer får lagene 6 – 10 år.

Inndeling i årsklasser kommende sesong:

Utfra hvor mange som vil spille fotball, vil vi dele spillerne inn i årsklasser som gir en best mulig god sportslig opplevelse for spillerne. Utfra at vi i en del årsklasser har få spillere, må lagene i Eidfjord settes sammen av spillere fra flere års trinn. Vi vil derfor se på hvilken årsklasse det er mest hensiktsmessig å melde på i. Vi har også snakket med naboklubbene om samarbeid får spillere i enkelte årsklasser slik at alle skal få et tilbud der vi ikke kan stille lag selv (også motsatt der vi kan få flere spillere til lag i Eidfjord).

Spesielt for aldersgruppen 5 år.

Vi vil ta imot påmeldinger fra dem som også blir 6 år neste år slik at vi får se på mulighetene får å danne trening og delta på noen turneringer får denne klassen. Her vil laget fortsette som det ble startet i år-

Trenere/lagledere

Har du lyst til at ditt barn skal ha et aktivitetstilbud innen fotball, kreves det at vi får flere som kan bidra enten som trener eller lagleder. Fotballgruppen håper det er foreldre/foresatte som kan bidra i sesongen 2019.

Teknisk trening

Styret i fotballgruppen ønsker å ha fokus på at spillerne skal få lære mest mulig om riktig trening. Vi vil derfor også i år ha Teknisk Fotballskole og vil satse på en helg i august som ikke kolliderer med Ål cup.

Alle foreldre vil bli innkalt til møter i januar/februar der vi går igjennom tilbudet for 2019 for laget som barnet/ungdommen deres er med på.

Styret i fotballgruppen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift